NIEUW: Mindset pakket!

Pot Odds en TDA regels

In deze blog wordt er meer verteld over het berekenen van pot odds. Daarnaast worden de TDA regels 7 tot en met 11 besproken. Wil je hier meer over lezen? Lees deze blog!

Deze week wordt er dieper ingegaan op de regels 7 tot en met 11 van de TDA. Deze gaan over het seaten, pauzeren en het balanceren van tafels tijdens een toernooi. Daarnaast vertellen we in deze blog de basis van het berekenen van outs tijdens het spelen op basis van de kaarten in de hand.

In de vorige blog is er gesproken over de frequentie van het krijgen van een hand resulterende uit vijf willekeurig getrokken kaarten uit een deck van 52 speelkaarten. Nu deze frequentie duidelijk is kunnen we door middel van kansen de waarde berekenen van een te spelen hand. Voordat we hierbij aankomen is het belangrijk om twee termen goed te leren kennen.

Pot odds

Met pot odds wordt de verhouding tussen de waarde van de pot en het bedrag dat je moet betalen om te blijven spelen bedoeld. Hiervoor geldt de volgende formule:

De pot bevat een bedrag van €45 euro en de tegenstander zet €5 in. Je moet in dit geval €5 euro betalen om een pot te winnen van €50 euro. Dit maakt de Pot Odds 50:5. Om deze berekening makkelijker te maken deel je deze getallen door het getal aan de rechterkant en reken je terug naar 1. Dit geeft je Pot Odds 10:1

Hand Odds

De snelste manier om je Hand Odds te berekenen is het aantal outs dat je hebt met twee vermenigvuldigen. Het resultaat is het percentage om een out met de volgende kaart te hitten.

Wanneer je in bovenstaand voorbeeld tien outs hebt dan heb je ongeveer 20% kans om met een volgende kaart jous hand te verbeteren. Om dit getal om te zetten in een ratio, trek je simpelweg 20 van 100 af; het resultaat is het percentage waarmee je jouw out met de volgende kaart zal missen. Het berekende ratio in dit geval is 80:20, die nu op dezelfde manier kan worden verminderd waarmee we de pot odds hebben verminderd: 80/ 20 = 4, waardoor jouw hand odds op ongeveer 4:1 zullen uitkomen.

Het doel is om met het berekenen van de pot en hand odds te bepalen of het callen van een inzet op lange termijn winstgevend zou kunnen zijn. Wanneer de pot odds ratio groter is dan de hand odds dan zal dit altijd op termijn winst opleveren. In bovenstaande situatie zijn de pot odds 10:1 en de hand odds 4:1. In dit geval is het altijd verstandig om een call te maken.

Er is nog een snellere manier om je kans te berekenen:

(De berekening wordt gedaan, na de flop)

Waarschijnlijkheid dat een speler met een volgende kaart een Out hit:

(Aantal Outs) X 2 plus 1 = grof gerekend percentage kans.

Voorbeeldsituatie: Speler zit op een flush draw en heeft na de flop 9 outs om zijn hand te verbeteren.

Aantal Outs, (9) keer 2 is 18 plus 1 is 19 % kans op het hitten van een flush. Dit is een zeer snelle methode om je kans te berekenen zonder de pot/hand odds berekening uit te voeren.

Probeer bovenstaande maar eens uit te rekenen tijdens het spelen van een hand. Je zal zien hoe makkelijk dit zal gaan tijdens het spelen.

TDA Regel 7: Random correct seating

TDA regel 7 geeft aan dat de seating in een toernooi op willekeurige wijze zal gebeuren. Een speler welke start met de juiste chipgrootte in de verkeerde seat zal verhuizen naar zijn of haar juiste seat met zijn huidige aantal chips.

TDA regel 8: Alternates, late registration & re-entries.

Aan alternates (spelers die op de wachtlijst staan), late registraties en re-entries worden altijd volledige stacks gegeven. Zij worden op dezelfde wijze als nieuwe spelers compleet willekeuring toegewezen aan een seat en zullen worden ingedeeld. Wanneer een speler tussen de small blind en de button wordt geseat dan valt deze onder de uitzondering en zal hij of zij niet worden ingedeeld.

Bij re-entry evenementen, waarbij je de mogelijkheid hebt om een nieuwe stack te kopen, kan de speler beslissen om zijn of haar kleine stack op te geven en een nieuwe stack te kopen. De opgegeven chips worden uit het spel verwijderd. Dit kan van toepassing zijn wanneer je een zeer kleine stack speelt en de nieuwe blindlevel, welke ook einde re-entry betekend, waarbij het gevaar bestaat dat je geen nieuwe stack meer kunt krijgen.

TDA regel 9: Special needs

Voor spelers welke hulp behoevend zijn wordt er waar mogelijk hulp geboden of een passende oplossing gezocht.

TDA regel 10: Breaking tables

Spelers krijgen door middel van loting een andere plaats toegewezen. De spelers moeten van de toegewezen positie ook alle rechten en plichten overnemen van de seat waar ze worden geplaatst.

De speler welke tussen de small blind en de button wordt geplaatst zal een speelronde moeten overslaan.

TDA regel 11: Balancing tables and halting play:

Bij het balanceren van tafels zal de speler die aan de volgende beurt is voor de big blind worden verplaatst naar de slechtst mogelijke positie, inclusief een enkele big blind. Zelfs als dat betekent dat er op die stoel twee keer na elkaar een big blind wordt gespeeld. De small blind kan daarbij nooit de meest ongunstige positie zijn.

  • De speler wordt verplaatst volgens een vastgestelde procedure verplaatst.
  • Het spel op tafel wordt gestopt (halting play) wanneer er 3 of minder spelers op de tafel aanwezig zijn dan op de tafel met de meeste spelers. De toernooidirectie kan besluiten om verder te spelen zonder dat dit resulteert in een misdeal.

Meer om te lezen

Uncategorized

Blog Harold van der Molen over Dutch Classics 2023

In deze blog vertelt Pokerstudie communitylid Harold van der Molen over zijn avontuur in het Kings Casino in Rozvadov, waar Pokerstudie met een groot deel van de community aanwezig was.

Uncategorized

Een droom die werkelijkheid werd

In deze blog vertelt communitylid Ricardo Willeijns over zijn reis naar Las Vegas. Een droom die voor hem werkelijkheid werd!

Verbeter nu jouw pokerspel!