NIEUW: Mindset pakket!

Laatste hoofdstuk van de TDA pokerregels

Laatste hoofdstuk van de TDA pokerregels

Pokerstudie

27/05/2022

TDA Regel #63 Chips out of view and in transit

Spelers mogen de chips niet vervoeren op een manier waarbij er chips niet zichtbaar zijn. Een speler die dit wel doet verliest deze chips en wordt mogelijk gediskwalificeerd. De verloren chips worden uit het spel verwijderd.   Het TDA adviseert om gebruik te maken van Chiptrays.

TDA Regel #64 Lost and found chips

Verloren of gevonden chips van welke de eigenaar onbekend is en niet kan worden aangewezen worden uit het spel gehaald.

TDA Regel #65 Accidentally killed/ fouled / Exposed hands

A: Een speler moet te allen tijde zijn of haar hand beschermen, inclusief bij de showdown tot diegene aan de beurt is. Wanneer de deler de hand doodverklaard door een fout of wanneer er in de optiek van de toernooidirecteur kaarten zijn bevuild, dan heeft de speler geen recht op teruggave van de inzetten. Wanneer de speler een inzet of raise heeft aangekondigd zonder een call, dan worden de chips teruggegeven aan de speler.

B: wanneer een hand is bevuild maar geïdentificeerd kan worden, dan blijft de kaart in de huidige ronde actief.

TDA Regel #66 Dead hands and mucking in Stud

Laten wij even voor wat het is, dit gaat specifiek over studpoker.

TDA Regel #67 No Disclosure, one player to a hand.

Spelers moeten altijd hun kaarten beschermen. Daarom mogen de volgende punten of de speler nu in de hand is of niet, niet plaatsvinden

1: Discussie voeren over live handen of gemuckte handen

2: Adviseren of bekritiseren van het spel

3: Een hand openbaar maken voordat deze is omgedraaid

TDA Regel #68 Exposing cards and proper folding

Het openbaar maken van kaarten wanneer er nog actie loopt, inclusief wanneer je als laatste aan zet bent, kunnen leiden tot een penalty, maar niet tot een doodverklaarde hand. De penalty begint aan het einde van de gespeelde hand.

Wanneer kaarten worden gefold, dan moeten deze laag over de tafel worden geschoven. Helicopteren van kaarten is niet toegestaan.

TDA Regel #69 Ethical Play

Poker is een individueel spel, Soft play kan leiden tot een penalty waarbij de speler gediskwalificeerd zou kunnen worden en al zijn chips verliest. Chip dumping of iedere vorm van samenspel zal leiden tot diskwalificatie.

TDA Regel #70 Etiquette Violations

Overtredingen van de etiquette zullen leiden tot vervolging te lezen in regel 71. Enkele voorbeelden zijn:

Het bewust vertragen van het spel, het aanraken van een ander persoon, chips of kaarten, het verbergen van chips, het inzetten buiten de reikwijdte van de deler, verkeerde hygiëne of overdreven praten zijn subjectief aan het overtreden van regels.

TDA Regel #71 Warnings, Penalties, and disqualifications

A: Beschikbare penalty’s kunnen zijn:

Verbale waarschuwingen, Het overslaan van een of meerdere handen of ronden.

Bij de maatregel

Bij spelers die weg zijn van de tafel mogen de blinds en antes van de stack worden gehaald.

B: Een penalty mag worden gegeven bij het overtreden van de etiquetteregels, bij het laten zien van kaarten of bij het gooien van kaarten of bij acties van gelijkwaardige aard.

Een penalty wordt gegarandeerd gegeven bij soft play, misbruik maken van een situatie, valsspelen of bij uitbundig vervelend gedrag

WIL JE DEZE POST DELEN?

Gerelateerde blogs

Verbeter nu jouw pokerspel!